komposti

Meidän kompostissa on sekaisin erilaisia pellon kasvijätteitä, Ravintola Perhon kompostoimaa ruokajätettä ja kuiviketta sekä kompostoitua eläimen lantaa. Kompostin idea on palauttaa ravinteet takaisin peltoon ja pitää maaperä hedelmällisenä sekä terveenä. Kompostin mukana palautuu ravinteet takaisin peltoon eli elämästä syntynyt jäte pääsee palvelemaan uutta elämää. Kompostissa jäte on lahonnut ja samaan aikaan on tapahtunut uuden humuksen, hedelmällisen maa-aineksen, rakentumista.

Kompostoinnissa ihminen voi auttaa muita luonnonkuntia ja tukea kompostin ekosysteemipalvelua. Kompostissa on kaikki luonnonkunnat edustettuna: kivikunta, sienikunta, kasvikunta ja eläinkunta. Kompostissa on sekaisin eri luonnonkuntia niin elävinä kuin kuolleinakin. Kompostoitumisen eri vaiheissa eri eliöillä on tärkeä merkitys. Ensimmäiseksi kompostissa hajottavat pienimmät eliöt kuten mikrobit ja sienikunta. Nämä hajottavat typpi- ja hiilidioksidipitoista jätettä. Tämän jälkeen jäljellä on ligniinipitoinen jäte. Tätä puuainepitoista jätettä hajottaa hieman isommat, leualliset eliöt, kuten siirat, hyppyhäntäiset ja tuhatjalkaiset. Kompostoinnin viimeisessä vaiheessa tarvitaan lieroja, jotka yhdistävät ruoansulatuskanavassaan orgaanisen ja epäorgaanisen aineksen. Lieron eli kansankielessä kastemadon kakka on humusta, tärkeää elämää ylläpitävää, muruista, ravinteikasta maa-ainesta. Humus on stabiilia maa-ainesta, mikä mahdollistaa elämän jatkumisen maapallolla.