Kestävä gastronomia Green City Farmilla

Kestävä gastronomia tarkoittaa kestävästi kasvatettua, tuotettua ja valmistettua ruokaa. Raaka-aineet ja ruoan valmistustavat valitaan ottaen huomioon kokonaisvaltaisesti niiden ekologinen, ekonominen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä vaikutus ympäröivään maailmaan.

Puhtaista sesonginmukaisista raaka-aineista valmistetaan gastronomisesti parasta ruokaa.

Kestävä gastronomia pohtii ruoan suhdetta luonnon monimuotoisuuteen, maatalouden ratkaisuihin, ravitsemuksellisiin ja kulinaristisiin tarpeisiimme, aistimaailmaan, kulttuurien erilaisuuteen, solidaarisuuteen sekä ruokaturvaan. Se arvostaa ja ymmärtää maailman monimuotoisuutta ja haluaa suojella, ylläpitää ja ruokkia elämää kaikilla eri osa-alueilla.

Green City Farmilla toimitaan kestävän gastronomian periaatteiden mukaisesti.

Kestävästi tuotettu ruoka

Reilusti ja kestävästi tuotettu ruoka tuo riittävän toimeentulon tuottajalle ja suojelee ympäristön ja ruoan monimuotoisuutta myös tuleville sukupolville. Paikallisuus takaa ruoan saatavuuden alueensa yhteisöille ja näin voimme ruokkia myös tulevaisuudessa maapallomme kasvavan ihmismäärän. Tuottamalla ruokaa kestävästi, voimme pienentää globaaleja ilmastopäästöjä merkittävästi ja ylläpitää ympäristön biodiversiteettiä eli eliöiden ja kasvien monimuotoisuutta.

Maapallo on pihapiirisi -pidä siitä hyvää huolta

Ennen Suomessa oli sanonta, että ”jätä talosi ja pihapiirisi jälkipolville paremmassa kunnossa kuin olet sen itse saanut”. Globaalissa maailmassa eläessämme pihapiirimme on koko maapallo, joten pidetään siitä hyvää huolta. Kestävän gastronomian avulla maapallosta huolehtiminen on hauskaa ja ennen kaikkea se maistuu hyvälle.

Kansainvälinen kestävän gastronomian päivä 18.6.

YK:n yleiskokouksen julistamaa kansainvälistä kestävän gastronomian päivää vietetään kesäkuun 18. päivä. Tuona päivänä halutaan keskittää maailman huomio kestävän gastronomian tarjoamiin mahdollisuuksiin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikki kulttuurit ja sivilisaatiot ovat mahdollisia ratkaisijoita globaalien ilmasto- ja ympäristäongelmien edessä ja jokainen voi omilla ruokavalinnoillaan vaikuttaa siihen, minkälaisessa maailmassa elämme tulevaisuudessa.

Lähteet ja lisää luettavaa:

  1. Yhdistyneet kansakunnat (YK). Kestävä kehitys. 2019. https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys.
  2. United Nations (UN). Sustainable Gastronomy. 2019. https://www.un.org/en/events/sustainablegastronomy/